You are here

עידן ארז עורך דין

 
Edan Erez
שותף
416.977.2553 קו ישיר
LinkedIn

English

עידן ארז הוא חבר לשכת עורכי הדין במחוז אונטריו ובמדינת ג'ורג'יה. הוא מתמחה במחלקת הליטיגציה שלנו, המתמקדת במגוון נושאים לרבות זכיינות וסכסוכים מסחריים אחרים, אחריות מקצועית / הגנה מפני נזקי גוף וסוגים אחרים של ליטיגציה אזרחית. ניסיונו כולל סכסוכי בעלי מניות, סכסוכי חוזים מסחריים, הליכי חקיקה והליכים משפטיים בתחום הנדל"ן, וכן תובענות ייצוגיות בתחומי התרופות והפרת נתונים. הוא הופיע בבית המשפט העליון של אונטריו ובית הדין המחוזי, כמו כן בבית המשפט העליון של קולומביה הבריטית ובית המשפט העליון של אלברטה